Varade haldus

Varade haldus võimaldab hallata lao- ja põhivara.

Tegevused:

  • Vara hangitakse
  • Vara pannakse mingisse asukohta (nagu lattu)
  • Vara võib liikuda asukohast teise
  • Vara väärtus ajas muutub (amortisatsioon või ümberhindlus)

Varade haldus on ühendatuna lepingute haldusega vajalik ka rentimise ja liisimisega tegelevatele ettevõtetele.

Vara mahakandmisel:

  • Varal võib olla jääkväärtus
  • Mahakantud vara võib registrist eemaldada

Võimalused finantsarvestuses:

  • Laos oleva toote võib arvele võtta põhivarana, põhivara võib paigutada lattu
  • Vara ajalugu on süsteemis jälgitav, kaasaarvatud vara väärtuse muutused.
  • Põhivara müügikasum/kahjum arvutatakse ja konteeritakse automaatselt.
  • Põhivara amortiseerimise saab sisse ja välja lülitada
  • Vara väärtust muutvaid kandeid saab
    • Lisada varade andmetesse
    • Kustutada varade andmetest
    • Maha kanda
    • Igal kandel võib olla oma amortisatsiooni arvestamise mudel ja reeglid
    • Arvestus erinevates valuutades