ERP - ettevõtte ressursside planeerimise tarkvara

Enterprise Resource Planning ehk ERP all mõistetakse ressursside planeerimise tarkvara, mis kajastab ettevõtte äriprotsesse.

ERP aitab ettevõtte oluliselt efektiivsemalt tööle panna reeglina vaid siis, kui tarkvara kasutuselevõtt on korralikult läbi kaalutud ning on määratletud protsessid, mida ettevõttes tahetakse katta. Tarkvara valik ei peaks algama mitte pakutavate moodulite funktsionaalsusest, vaid EPR peaks toetama ettevõtte arengusuundi. Eelkõige tuleks tähelepanu pöörata strateegilise tähtsusega protsessidele, mis annavad ettevõttele konkurentsieelised.

Tarkvara valikul tuleks ära määratleda konkreetne kasu, mida ettevõte ERPi kasutuselevõtust saab. Üks kasu on tüüpiliselt IT-operatsioonide efektiivsus, mis väljendub reeglina ühtse süsteemi sünergia poolt loodavast säästuefektist. Teine ERP-süsteemi kasu on info koondumine, selle läbipaistvus ja reaalajas kättesaadavus. Ärianalüüs võimaldab juhtkonnal planeerida paremini nii igapäevategevust kui töötada välja plaane järgmisteks aastateks.

Andarese tooteportfellis on kaks ERP tarkvara – iScala ja Epicor 10.

Ettevõtted, kelle äritegevus on vähemal või suuremal määral seotud tootmisega võiksid valida enda äriprotsesside kajastamiseks Epicor 10, ettevõtted, kelle äritegevus on seotud hulgimüügi ja finantsarvestusega, võiksid hetkel valida iScala.