Finantsjuhtimine

Ettevõtete lõplik edu või ebaedu põhineb nende võimekusel luua ja juhtida kasumlikku äri. Kombinatsioon konkurentsist, globaalsest keskkonnast ning kohustuslike regulatsioonidega vastavuses olemisest tähendab, et teie finantside edukas juhtimine on üheks suurimaks väljakutseks ja võimaluseks, millega te silmitsi seisate.

Meie eesmärk on aidata igal ettevõttel saavutada korralik finantsjuhtimine alates pearaamatu päevaraamatutest kuni põhjalike finantsaruanneteni. Nende vajaduste rahuldamiseks pakub Epicori finantshaldus mitme ettevõtte, mitme tootmisüksuse või mitme laoga operatsioone, aga ka firmade vahelist tehingute töötlemist ning vastab kaasaegse finantsjuhtimise vajadustele.

Epicor iScala on Euroopa parima finantsfunktsionaalsusega oma klassi tarkvara.

Kõigi ettevõtte ressursside planeerimissüsteemide keskseks osaks on finantsblokk, ka iScala pakub täielikult integreeritud finantside käsitlust, mis hõlmab:

 • pearaamatut
 • müügireskontrot
 • ostureskontrot

Pearaamatu võimalused:

 • Mitmetasemeline konteerimissüsteem
 • Tegelikud konteeringud, eelarved ja simuleeringud
 • Paljuvaluutalisus ja valuutade triangulatsioon
 • Valuutade ja reskontrote ümberhindlus
 • Kombineeritud ja perioodilised automaatjagamised
 • Pidev ja perioodiline konsolideerimine
 • Rahavoogude prognoosimine
 • Sularahakäsitlus
 • Aruandegeneraator
 • Automaatmaksed, seotus maksereskontroga
 • Otsearveldus

Finantsblokki kuuluvad moodulid kindlustavad raamatupidamispõhiandmikesse sisestatavate sündmuste pideva integreerituse. Sündmuse võib iScalasse sisestada ettevõtte töötaja, see võib olla loodud tootmise juhtimise moodulis või muudes iScalaga seotud tarkvararakendustes.

iScala võimaldab süsteemis toimuvaid protsesse jälgida ning sündmusi kontrollida ja täpsustada, vähendamata seejuures andmete uuendamise kiirust pearaamatus ning toetades täielikult ettevõtte reaalajas toimuvat andmetöötlust.

Loe lisa...